ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2024 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 342856  
2 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 167340  
3 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 142840  
4 Кафедра внутрішньої медицини №1 V факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 134590  
5 Кафедра хірургії №4 VII факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 112290  
6 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VII факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 101500  
7 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 101140  
8 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 74685  
9 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 70311  
10 Кафедра неврології II Медичний факультет 68740  
11 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 66135  
12 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 65874  
13 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 61133  
14 Кафедра онкології III Медичний факультет 46830  
15 Кафедра іноземних мов VI факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 41290  
16 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 40255  
17 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 39560  
18 Кафедра медичної біології I Медичний факультет 38455  
19 Кафедра фізіології I Медичний факультет 38266  
20 Кафедра педіатрії № 2 VI факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 33830  
21 Кафедра пропедевтики педіатрії III Медичний факультет 32705  
22 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 31905  
23 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 28860  
24 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 28780  
25 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 28710  
26 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 27670  
27 Кафедра ендокринології та дитячої ендокринології III Медичний факультет 27112  
28 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 26053  
29 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 24890  
30 Кафедра травматології та ортопедії, фізичної та реабілітаційної медицини Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 23600  
31 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 22840  
32 Кафедра інфекційних хвороб та фтизіатрії IV Медичний факультет 22150  
33 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 21425  
34 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 20638  
35 Кафедра гігієни, епідеміології, дезінфектології та професійних хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 15570  
36 Кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 15170  
37 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет 11327  
38 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 8042  
39 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 5840  
40 Кафедра латинської мови та медичної термінології V факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 3341  
41 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 2050  
42 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 1830  
43 Кафедра психіатрії та наркології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 1190  
44 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 440  
45 Кафедра акушерства, гінекології, дитячої гінекології та медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 100  
46 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, медсестринства та біоетики III Медичний факультет    
47 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян    
48 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
49 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
50 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
51 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
52 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет    
53 Кафедра офтальмології V факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян    
54 Кафедра урології та дитячої урології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
55 Кафедра інфекційних хвороб, дитячих інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
56 Кафедра неврології та дитячої неврології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
57 Кафедра онкології, променевої терапії, онкохірургії та паліативної допомоги Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
58 Кафедра ортопедичної та хірургічної стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
59 Кафедра соціальної медицини, організації та управління в охороні здоров\'я Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
60 Кафедра терапевтичної стоматології та дитячої стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
61 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет    
62 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян    
63 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
64 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
65 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет    
66 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет    
67 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет    
68 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет    
69 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет    
70 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет    
71 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
72 Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
73 Кафедра сексології, психотерапії та медичної психології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
74 Кафедра патологічної анатомії та судово-медичної експертизи Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
75 Кафедра педіатрії №3 та неонатології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
76 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології I Медичний факультет    
77 Кафедра акушерства та гінекології №3 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
78 Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
79 Кафедра дерматовенерології та хірургічної дерматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
80 Кафедра загальної практики - сімейної медицини Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
81 Кафедра отоларингології і дитячої отоларингології та офтальмології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
82 Кафедра рентгенології та радіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
83 Кафедра терапії №1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
84 Кафедра терапії №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
85 Кафедра ультразвукової та функціональної діагностики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
86 Кафедра хірургії №5 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
87 Кафедра хірургії №6 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
88 Кафедра клінічної лабораторної діагностики та судово-медичної токсикології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
89 Кафедра анатомії людини, клінічної анатомії та оперативної хірургії I Медичний факультет    
90 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб II Медичний факультет    
91 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології II Медичний факультет    
92 Кафедра філософії та суспільних наук V факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян    
93 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи    
94 Кафедра фармакології та медичної рецептури VI факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21