ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2022 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 302885  
2 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 269503  
3 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 269415  
4 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 265785  
5 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 236425  
6 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 194794  
7 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VII факультет з підготовки іноземних студентів 176492  
8 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 166876  
9 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 161556  
10 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 154770  
11 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи 147880  
12 Кафедра онкології III Медичний факультет 141490  
13 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 136068  
14 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 128905  
15 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 125525  
16 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 123635  
17 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 111634  
18 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 109425  
19 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 94204  
20 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 88155  
21 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 87275  
22 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 85525  
23 Кафедра хірургії №4 VII факультет з підготовки іноземних студентів 76928  
24 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 75825  
25 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 69660  
26 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 68655  
27 Кафедра ендокринології та дитячої ендокринології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 68030  
28 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 59965  
29 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 56525  
30 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 53755  
31 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 51315  
32 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 50930  
33 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 48405  
34 Кафедра неврології II Медичний факультет 48190  
35 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 47515  
36 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 45115  
37 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 40990  
38 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 39885  
39 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 39775  
40 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 39448  
41 Кафедра медичної біології I Медичний факультет 37690  
42 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет 36868  
43 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 35456  
44 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 35385  
45 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 33600  
46 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 33155  
47 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 31195  
48 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 30910  
49 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 28950  
50 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 27982  
51 Кафедра офтальмології V Факультет з підготовки іноземних студентів 26870  
52 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 25275  
53 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 21730  
54 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 21136  
55 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 20535  
56 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 19880  
57 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 19555  
58 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 18490  
59 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 18005  
60 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 17675  
61 Кафедра загальної хірургії V Факультет з підготовки іноземних студентів 14255  
62 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 14090  
63 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 12060  
64 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 7090  
65 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян VI Факультет з підготовки іноземних студентів 6400  
66 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи 4120  
67 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 2370  
68 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 1585  
69 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
70 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
71 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
72 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет    
73 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет    
74 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет    
75 Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
76 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21