ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2023 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 390203  
2 Кафедра хірургії №4 Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 323020  
3 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 201295  
4 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 161105  
5 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 145230  
6 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 134212  
7 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 127033  
8 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 125035  
9 Кафедра загальної практики - сімейної медицини Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 112430  
10 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 108965  
11 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 88260  
12 Кафедра гігієни, епідеміології, дезінфектології та професійних хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 88225  
13 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 86655  
14 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 79065  
15 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 78759  
16 Кафедра фізичного виховання та здоров'я Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 78595  
17 Кафедра ендокринології та дитячої ендокринології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 65962  
18 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 63705  
19 Кафедра інфекційних хвороб та фтизіатрії IV Медичний факультет 57985  
20 Кафедра акушерства та гінекології №3 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 54431  
21 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 53705  
22 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 51860  
23 Кафедра травматології та ортопедії, фізичної та реабілітаційної медицини Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 46392  
24 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 45543  
25 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 41920  
26 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 41805  
27 Кафедра суспільних наук Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 37480  
28 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 35800  
29 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 35195  
30 Кафедра педіатрії № 2 Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 34455  
31 Кафедра пропедевтики педіатрії III Медичний факультет 34150  
32 Кафедра онкології III Медичний факультет 33610  
33 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 33500  
34 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 31035  
35 Кафедра філософії Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 30640  
36 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 28490  
37 Кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 27935  
38 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 27021  
39 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 26770  
40 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 26540  
41 Кафедра медичної та біоорганічної хімії Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 25275  
42 Кафедра гігієни та екології №2 Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 23925  
43 Кафедра травматології та ортопедії Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 23235  
44 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 22955  
45 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 22460  
46 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 22050  
47 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 20990  
48 Кафедра неврології II Медичний факультет 19090  
49 Кафедра медичної біології I Медичний факультет 19040  
50 Кафедра рентгенології та радіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 18715  
51 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 17170  
52 Кафедра офтальмології Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 17135  
53 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 15780  
54 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 15145  
55 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 15100  
56 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 14900  
57 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 14314  
58 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 13980  
59 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 13580  
60 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 12500  
61 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 11530  
62 Кафедра неврології та дитячої неврології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 11115  
63 Кафедра анатомії людини, клінічної анатомії та оперативної хірургії I Медичний факультет 10850  
64 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 10655  
65 Кафедра фізіології Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 10625  
66 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 9464  
67 Кафедра іноземних мов Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 8850  
68 Кафедра латинської мови та медичної термінології Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 7830  
69 Кафедра хірургії №6 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 6985  
70 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 6245  
71 Кафедра загальної хірургії Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 6160  
72 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 4980  
73 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 4605  
74 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 3365  
75 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, медсестринства та біоетики III Медичний факультет 880  
76 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 590  
77 Кафедра психіатрії та наркології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
78 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
79 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян    
80 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
81 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
82 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет    
83 Кафедра урології та дитячої урології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
84 Кафедра інфекційних хвороб, дитячих інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
85 Кафедра онкології, променевої терапії, онкохірургії та паліативної допомоги Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
86 Кафедра ортопедичної та хірургічної стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
87 Кафедра соціальної медицини, організації та управління в охороні здоров\'я Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
88 Кафедра терапевтичної стоматології та дитячої стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
89 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет    
90 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет    
91 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет    
92 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
93 Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
94 Кафедра сексології, психотерапії та медичної психології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
95 Кафедра патологічної анатомії та судово-медичної експертизи Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
96 Кафедра педіатрії №3 та неонатології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
97 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології I Медичний факультет    
98 Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
99 Кафедра дерматовенерології та хірургічної дерматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
100 Кафедра отоларингології і дитячої отоларингології та офтальмології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
101 Кафедра терапії №1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
102 Кафедра терапії №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
103 Кафедра ультразвукової та функціональної діагностики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
104 Кафедра хірургії №5 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
105 Кафедра клінічної лабораторної діагностики та судово-медичної токсикології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
106 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб II Медичний факультет    
107 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології II Медичний факультет    
108 Кафедра ендокринології та дитячої ендокринології III Медичний факультет    
109 Кафедра філософії та суспільних наук Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян    
110 Кафедра внутрішньої медицини №1 Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян    
111 Кафедра акушерства, гінекології, дитячої гінекології та медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
112 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21