ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2023 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 152920  
2 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 97765  
3 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 65995  
4 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 37750  
5 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 32105  
6 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 23925  
7 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 23790  
8 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 20780  
9 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 17965  
10 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 15885  
11 Кафедра ендокринології та дитячої ендокринології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 15160  
12 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 15100  
13 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 14900  
14 Кафедра акушерства та гінекології №3 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 14590  
15 Кафедра хірургії №4 VII факультет з підготовки іноземних студентів 14505  
16 Кафедра загальної практики - сімейної медицини Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 12450  
17 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 11050  
18 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 10720  
19 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 9835  
20 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 8230  
21 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 7655  
22 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 6485  
23 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 4815  
24 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 4795  
25 Кафедра онкології III Медичний факультет 4500  
26 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 4020  
27 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 4000  
28 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 3990  
29 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 3905  
30 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 3600  
31 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 3310  
32 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 2485  
33 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 1590  
34 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 245  
35 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
36 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів    
37 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів    
38 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет    
39 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів    
40 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
41 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
42 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
43 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
44 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
45 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
46 Кафедра неврології та дитячої неврології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
47 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
48 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет    
49 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
50 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет    
51 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет    
52 Кафедра неврології II Медичний факультет    
53 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет    
54 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет    
55 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
56 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет    
57 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет    
58 Кафедра медичної біології I Медичний факультет    
59 Кафедра урології та дитячої урології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
60 Кафедра гігієни, епідеміології, дезінфектології та професійних хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
61 Кафедра інфекційних хвороб, дитячих інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
62 Кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
63 Кафедра онкології, променевої терапії, онкохірургії та паліативної допомоги Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
64 Кафедра ортопедичної та хірургічної стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
65 Кафедра соціальної медицини, організації та управління в охороні здоров\'я Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
66 Кафедра терапевтичної стоматології та дитячої стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
67 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів    
68 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
69 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VII факультет з підготовки іноземних студентів    
70 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
71 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
72 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет    
73 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет    
74 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет    
75 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет    
76 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет    
77 Кафедра офтальмології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
78 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет    
79 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет    
80 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет    
81 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет    
82 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет    
83 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет    
84 Кафедра загальної хірургії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
85 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
86 Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
87 Кафедра сексології, психотерапії та медичної психології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
88 Кафедра патологічної анатомії та судово-медичної експертизи Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
89 Кафедра педіатрії №3 та неонатології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
90 Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
91 Кафедра дерматовенерології та хірургічної дерматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
92 Кафедра отоларингології і дитячої отоларингології та офтальмології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
93 Кафедра рентгенології та радіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
94 Кафедра терапії №1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
95 Кафедра терапії №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
96 Кафедра психіатрії та наркології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
97 Кафедра травматології, ортопедії, фізичної та реабілітаційної медицини Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
98 Кафедра ультразвукової та функціональної діагностики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
99 Кафедра хірургії №5 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
100 Кафедра хірургії №6 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
101 Кафедра клінічної лабораторної діагностики №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
102 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21