ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2022 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 264035  
2 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 232600  
3 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 213645  
4 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 199805  
5 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 153290  
6 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 150830  
7 Кафедра онкології III Медичний факультет 132040  
8 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 92470  
9 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 84755  
10 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 75925  
11 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи 75280  
12 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 67610  
13 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 64425  
14 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 62977  
15 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 58634  
16 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 57878  
17 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VII факультет з підготовки іноземних студентів 56005  
18 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 38115  
19 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 34935  
20 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 33205  
21 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 32130  
22 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 30395  
23 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 28465  
24 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 25310  
25 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 23625  
26 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 23475  
27 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 23035  
28 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 22585  
29 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 22415  
30 Кафедра хірургії №4 VII факультет з підготовки іноземних студентів 22013  
31 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 21136  
32 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 20855  
33 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 20820  
34 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 19775  
35 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 18935  
36 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 18665  
37 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 16085  
38 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 15720  
39 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 15480  
40 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 12300  
41 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 12215  
42 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 12060  
43 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 10720  
44 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 10450  
45 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 10345  
46 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 9650  
47 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 9530  
48 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 8790  
49 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян VI Факультет з підготовки іноземних студентів 6400  
50 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 5950  
51 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 5890  
52 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет 5593  
53 Кафедра неврології II Медичний факультет 3390  
54 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 2800  
55 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 1585  
56 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 1460  
57 Кафедра загальної хірургії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
58 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
59 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
60 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
61 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
62 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
63 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
64 Кафедра медичної біології I Медичний факультет    
65 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет    
66 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет    
67 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет    
68 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів    
69 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
70 Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
71 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет    
72 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет    
73 Кафедра офтальмології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
74 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет    
75 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21