Цей курс створено для підвищення кваліфікації педагогів Харківського національного медичного університету щодо окремих питань впровадження дистанційної освіти в Харківському національному медичному університеті.

 

 


Мета курсу 

•ознайомити слухачів з принципами розробки електронних курсів в сфері медичної освіти за допомогою теоретичних лекцій та контрольних завдань із наданням необхідних методичних матеріалів;

•навчити викладачів створювати навчальні електронні курси в системі дистанційного навчання ХНМУ Moodle.

Практичний результат курсу

власноруч створений навчальний курс в системі дистанційного навчання Moodle в категорії курсів «Мій перший курс», який буде називатися за назвою «Мій перший курс_ прізвище викладача_ розділ дисципліни_кафедра».

Після проходження перевірки всіх домашніх завдань та виконання Вами учбової програми з курсу «Основи методології розробки електронних курсів в сфері медичної освіти» Ви отримаєте сертифікат.

Рекомендована швидкість проходження курсу 1,5-2 теми на тиждень та виконання всіх практичних завдань курсу за цими темами!

Основа для створення Проекту «Мій перший курс» - робоча програма дисципліни

Курс  - Завершений розділ дисципліни, який поєднує у собі декілька тем, пов'язаних між собою логічною послідовністю і завершується підсумковим контролем