Курс призначений для вітчизняних студентів 4 курсів, напрям підготовки 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» другий (магістерській) рівень

Автори курсу: доц. Кузьміна О.О., доц. Плахотна І.Ю.